„Tűz és víz. Sötétség és világosság. Jóság és gonoszság. Az egyik nélkül nincs értelme a másiknak. Ha eltűnik a jóság, nem lesz többé gonoszság sem, és fordítva. Kettejük állandó küzdelme az, ami előreviszi a világot. Ha nem gyűlölnélek úgy – hajolt közel Vecsésy Péterhez suttogva –, akkor életben hagynálak, hogy még sokáig folytathassuk ezt a mi kis fogócskánkat”.

A II. világháború Magyarországán a nemes Szemerédy-ház fiatal házitanítója, Halmai Péter szerelmi bánatból jelentkezik a seregbe. A háborúban igaz barátokra és egy halálos ellenségre is szert tesz egykori felettese, a kegyetlen, igazságtalan és gyáva Vecsésy Gábor személyében. Péter harcol a legvéresebb csatákban és Budapest ostrománál is. Megjárja a szovjet hadifogságot, ahonnan a sors szeszélyéből éppen Páll Lajos, egykori szerelmének, Annának kedvese menekíti ki. A férfi megbízza egy feladattal. Péter ezzel akaratán kívül egy összeesküvésbe keveredik, ami érinti a híres Várady professzor árván maradt lányát Mimit, és Anna kisasszonyt, a Szemerédy-ház nevelőnőjét is. A férfi feladata teljesítése közben nem is sejti, hogy halálos ellensége, Vecsésy a nyomában van, hogy végre beteljesítse bosszúját…